Māori Health

About the Māori Health Equity Directorate

Māori Health Equity Directorate is charged with: 

  • Providing strategic advice and direction to Te Whatu Ora Lakes that will contribute toward improved health 
    outcomes for Māori. This includes working from governance through to planning and service delivery.

  • Developing and maintaining relationships with the iwi governance groups and with Māori communities  

  • Supporting Māori health providers to build capacity and capability 

Koinei te rōpū Hauora Māori

Director Equity and Outcome: Mapihi Raharuhi 

Pou Manukura Relationships: Phyllis Tangitu 

Pou Māhere Kaupapa: Vicki Inia

Pou Arataki - Associate Director of Nursing Māori: Marguerite Marsh 

Pou Whakarite Manaaki Whānau: Jason Sayers

Pou Whakarite Herenga Whānau: Hone Morris

Pou Manukura Tūterangiharuru - Workforce Maōri: Jamaine Fraser

Pou Whakataka - Admin Support to Workforce Māori: Heidi Symon

Pou Manukura Kia Ora Hauora: 

Kia Ora Hauora Midlands Co ordinator: Mihi Te Hau Brown